Raksti

REKLĀMA / REKLĀMA / REKLĀMA – KAS TAS PAR ZVĒRU?

Gluži zvērs tas nav, bet savs spēks tajā ir.

Patiesībā ar reklāmu mēs ikdienā ļoti daudz saskaramies, redzam visapkārt dažādus reklāmas galaproduktus, dažādos izpildījumos. Taču šoreiz stāsts būs par reklāmas būtību, par tās izveides procesu un mērķi.
Kas īsti ir reklāma? Kādi ir reklāmas izstrādes etapi un kā iedala reklāmu?
Lasot un mācoties par reklāmu sapratu, ka būs grūti visu šo nozari un tēmu aprakstīt nelielā rakstā, līdz ar ko es mēģināšu lielos vilcienos aprakstīt reklāmu, pārāk sīki neiedziļinoties detaļās, jo reklāmai ir daudz un dažādi veidi un klasifikācijas un par katru no šiem klasifikācijas veidiem var uzrakstīt savu grāmatu, jo šis viens vārds – reklāma daudz sevī ietver.
Bet pirms sākt runāt jeb precīzāk būtu teikt rakstīt par reklāmu, iesākšu ar pašu galveno ar ko jāsāk pirms sākt runāt un domāt par reklāmu.
Pats pirmais ar ko ir jāsāk ir jāizveido uzņēmuma vīzija, misija un mērķis. Tas ir skaidri jādefinē un jāuzraksta uz lapas, jānoliek sev priekšā, lai ikdienas gaitās mēs neaizmirstu, kapēc mēs iesākām to darīt un ko vēlamies sasniegt, jo cēls mērķis bez cēlas darbības ir vienkārši mērķis.
Principā šī uzņēmuma vīzija, mērķis un misija ir kā cilvēka rumpis, kuru laikam ejot var pilnveidot, bet ne izmainīt pamata DNS, tā tad laikam ritot, var pilnveidot, papildināt uzņēmuma vīziju, misiju un mērķi, taču ne tās pamatus.
Bet kas gan rumpis ir bez sejas? Nepilnvērtīgs cilvēks. Lai šīs uzņēmuma rumpis būtu pilnvērtīgs, tam nepieciešama seja jeb logo. Logo ir tas kas piedod uzņēmumam individualitāti, kas palīdz uzņēmumu atšķirt no citiem.
Tas ir tas galvenais ar ko jāsāk.
Protams, šo stāstu varētu vēl turpināt, jo uzņēmuma preces jeb pakalpojumi, ko tas piedāvā jeb ražo attiecīgi ir kā bērni – tā tad prece ir uzņēmuma (izveidotā cilvēka, tēlaini izsakoties) bērns ar savu rumpi un seju, taču preces seja ir zīmols jeb tā saucamais brends. Un šeit jāatceras viena lieta, ka šajā bērnā ir DNS no uzņēmuma rumpja. Ko tas nozīmē? Prece nevar krasi atšķirties no uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem, vīzijas un misijas. Arī vizuāli ir jābūt līdzīgām vadlīnijām no uzņēmuma sejas jeb logo.
Līdz ar ko mārketings, kurā ietilpst reklāma, ir šo cilvēku īpašības jeb tas kā uzņēmums sevi pozicionē potenciālajiem klientiem un sabiedrībai kopumā. Īpašības ir tas kas padara cilvēku pilnvērtīgu, piešķir dvēseli, piešķir personību un veido tēlu kopumā. Šis stāsts pagaidām ar to arī beidzas.
Tā tad ķeramies klāt pie reklāmas.

Reklāma ir svarīgākais preču virzīšanas instruments.
Reklāma ir ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.
/no gr. Mārketinga pamati Ž.Caurkubule, A.Višnevska/

Veidojot reklāmu jāatceras, ka tai jābūt patiesai, objektīvai, likumīgai. Reklāma nedrīkst maldināt cilvēkus vai sabiedrību. Principā veidojot reklāmu tiek likts akcents uz preces labākajām īpašībām, tā ir viena no galvenajām reklāmas īpatnībām un protams tai ir jābūt arī saprotamai.
Bet pats svarīgākais, pirms sākt veidot reklāmu ir noteikt tās mērķi – reklāmas uzdevuma izvirzīšana.
Reklāmas mērķus var iedalīt trīs lielās grupās:
Nākamais pie kā vajadzētu ķerties klāt ir reklāmas saukļa izstrāde jeb lozunga izveide. Lozungam ir koncentrētā veidā jāsatur pārliecinoši un iedarbīgi argumenti, kas adresēti attiecīgajai mērķauditorijai.
Nākamos solis protams ir reklāmas budžeta noteikšana, jo no budžeta ir atkarīgs, kur reklamēties, cik daudz un kā reklamēties. Lai gan kur un kā reklamēties nosaka jau savā ziņā reklāmas mērķis un auditorija.
Piemēram, ja uzņēmuma mērķauditorija ir jaunieši vidēji no 16 – 25 gadiem un izvēlētais reklāmas veids ir radio reklāma, tad noteikti šis uzņēmums savu radio reklāmas rulli neatskaņos Latvijas Radio 2 ēterā, jo gluži vienkārši viņu mērķauditorija nesakrīt ar reklāmas izvirzīto mērķauditoriju. Tāpēc ir svarīgi noteikt reklāmas uzdevumu, mērķi un auditoriju, lai reklāma efektīvi strādātu.
Lai sasniegtu vēlamos rezultātus, reklāma jāsagatavo tā, lai iedarbotos uz potenciālo pircēju četros līmeņos:
1. UZMANĪBA – tai jāpiesaista cilvēku uzmanība;
2. INTERESE – tālāk tai vajadzētu izraisīt viņu personisko interesi;
3. VĒLĒŠANĀS – tai būtu jārada vēlēšanās nopirkt reklamēto preci vai vismaz paturēt to prātā;
4. RĪCĪBA – visbeidzot, tai vajadzētu pamudināt no vēlēšanās pāriet pie rīkošanās, piemēram, pirkt, rakstīt, zvanīt un tamlīdzīgi.
Vienmēr jāatceras, ka reklāma vienmēr ir bijusi un būs draudzīgās attiecībās ar psiholoģiju, vienmēr tā centusies izmantot tās jaunākos atklājumus, zem tā visa apakšā mēs varam likt krāsu psiholoģiju un tās ietekmi, smaržu psiholoģiju jeb smaržu mārketingu un daudzas citas lietas.
Visam ir nozīme un ietekme. Esiet radoši! Lai veicās!
Elīna Indrika